Zakres usług​

Nasze usługi​

Prawo cywilne
Prawo rodzinne
Prawo gospodarcze
Prawo karne​​
Prawo pracy
Odszkodowania
Prawo bankowe
Zamówienia publiczne
Stała obsługa prawna
Umowy
Spadki i darowizny
Nieruchomości
Prawo autorskie
Windykacja
RODO
Prawo administracyjne

Prawo cywilne

W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego radca prawny zapewnia pomoc w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, czy zadośćuczynienie. Ta kategoria spraw obejmuje także sprawy z zakresu prawa własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania. Prawnik może pomóc przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych czy innych pism, w tym procesowych oraz w zakresie ich przeanalizowania pod kątem zgodności z prawem i interesem Klienta. Kancelaria może pomóc także w sprawach dotyczących praw z tytułu rękojmi, czy gwarancji.

Prawo rodzinne

Oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria udziela również pomocy prawnej w zakresie sporządzania pozwów i innych pism procesowych, udziału w negocjacjach pozasądowych, reprezentację w sprawach sądowych oraz udzielanie porad prawnych. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, m. in. spraw o rozwód, czy separację, jak również o podział majątku wspólnego małżonków. Gwarantujemy profesjonalne i indywidualne zaangażowanie w każdą powierzoną sprawę.

Prawo gospodarcze​

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, w szczególności poprzez: obronę i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego. Pomoc obejmuje przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych.