O Kancelarii​

W TROSCE O KLIENTA

Zapewniamy rzetelną i skuteczną pomoc prawną

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Swat działa na terenie miasta Iławy i jego okolic.

Głównym przedmiotem działania Kancelarii jest kompleksowa obsługa podmiotów we wszystkich aspektach dotyczących ich działalności gospodarczej. Kancelaria zajmuje się także doradztwem prawnym świadczonym na cele statutowe inne, niż działalność gospodarcza. Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna obejmuje tak doradztwo prawne, jak i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Ponadto Kancelaria prowadzi również bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Pomoc obejmuje m.in. przygotowywanie i zawieranie różnorodnych umów w zakresie zatrudnienia, umów kupna, dzierżawy czy najmu nieruchomości, umów handlowych. W swej codziennej praktyce zajmujemy się m.in. szeroko rozumianymi zagadnieniami prawa cywilnego, handlowego, czy problematyką prawa pracy. Staramy się, aby nasi klienci mogli uzyskać pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa z jakimi spotykają się oni w ramach swej działalności. Z uwagi na udział w prowadzonych postępowaniach sądowych Kancelaria posiada stosowne doświadczenie w tym zakresie oraz niezbędną znajomość realiów polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Kancelaria stale współpracuje z kilkoma Kancelariami Prawniczymi zajmującymi się pełną obsługą przedsiębiorców, a stała współpraca adwokatów i radców prawnych gwarantuje profesjonalne zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Radca prawny Damian Swat jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Złożył egzamin radcowski uzyskując tytuł radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z Kancelariami z terenu Olsztyna i Iławy oraz odbywając praktyki w sądach i prokuraturach.

Założyciel Kancelarii jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 10, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-2085.